Tilbage til oversigten

FN stiller kritiske handicapspørgsmål til Danmark

FNs Handicapkomité er mildest talt forundret over, at der mangler en tværpolitisk handleplan med sigte på at forbedre vilkårene for mennesker med handicap i Danmark, Grønland og Færøerne.

Den kommende regering skal derfor til en slags eksamen, og er derfor pålagt skriftligt at svare på en lang række kritiske spørgsmål - et lille udsnit:

1) Hvilke planer, der ligger i forhold til at forbedre tilgængeligheden i forhold til transport, IT- og kommunikation
2) Hvilke tiltag man har gjort for at forhindre brugen af tvangsfastholdelse og tvangsmedicinering af personer med handicap, herunder børn
3) Hvordan børn med handicap inkluderes i uddannelsessystemet
4) Adgangen til uddannelse og jobmarked - hvilke skridt der er taget for at bekæmpe fordomme på arbejdsmarkedet
5) Hvilken betydning førtidspensionsreformen af 2014 har haft for personer med handicap under 40 år.
6) Hvilken betydning kontanthjælpsloftet har for personer med handicap

Det bliver - set med mine lægmandsbriller - en hård omgang for den kommende socialminister. Traditionelt set er handicapområdet meget nedprioriteret, hvor det for de ansvarlige har virket lettest at svinge sparekniven fremfor at søge de løsninger, der er til gavn for den enkelte og for samfundet generelt.

Vi skal løfte samfundet op til nye højder, og det kan vi kun ved at indrette det, så alle mennesker kan være med.

https://www.handicap.dk/nyheder/nyhedsarkiv/fn-stiller-kritiske-spoergsmaal-til-danmark/